FT.1 – Regional tərəfdaş universitetlərdə ehtiyacları qiymətləndirmək

1.1 İlk iclas

1.2 Regional tərəfdaşlar arasında ehtiyacların qiymətləndirilməsini həyata keçirmək

1.3 Ehtiyacların qiymətləndirilməsi üzrə hesabatı hazırlamaq

FT.2 –  Ən yaxşı praktikanı müəyyənləşdirmək və təlimatları və təlim materiallarını hazırlamaq

2.1 Ehtiyacların qiymətləndirilməsinin nəticələrini müzakirə etmək üçün vörkşop həyata keçirmək

2.2 Tələbə Vəkilliyi sahəsində Avropanın təcrübəsini müşahidə etmək və ən yaxşı praktikanı müəyyənləşdirmək

2.3 Ən yaxşı praktika haqqında hesabat hazırlamaq

2.4 Tələbə vəkilliyi ilə üzrə regional tərəfdaş ölkələrdə siyasətçilər və universitet rəhbərliyi üçün tövsiyələri hazırlamaq

2.5 Tərəfdaş regional universitetlərdə ombusmanlar üçün təlim kurslarını hazırlamaq

2.6 Tərəfdaş regional universitetlərdə tələbə və işçi heyəti üçün onların hüquqları, vəzifələri və məsuliyyətləri haqqında təlimatlar hazırlamaq

FT.3. – Keyfiyyətə nəzarət, qitmətləndirmə və monitorinq 

3.1. Keyfiyyətə nəzarət, qitmətləndirmə və monitorinq

FT.4 – Ombudsman ofisini yaratmaq və Avropadan olmayan tərəfdaş universitetlərinin ombudsmanlarına təlim keçmək

4.1 Hər bir tərəfdaş universitetlərdə təlimatların universitet səviyyəsində qəbul edilməsini asanlaşdırmaq

4.2 Avropadan olmayan tərəfdaş universitetlərdə Ombudsman ofisini yaratmaq

4.3 Ombudsmanlar üçün təlimləri həyata keçirmək

FT.5 –  Yeni tələbə vəkillik prosedurları haqqında universitet nümayəndələri üçün pilot təlim proqramı

5.1 Avropadan olmayan tərəfdaş universitetlərin birində fakültə və inzibati işçilər və tələbələr üçün tələbə vəkillik üzrə pilot təlim proqramını həyata keçirmək (Xəzər Universiteti)

5.2 Pilot təlim proqramının nəticəsi haqqında hesabat hazırlamaq

5.3 Təlim nəticələrini müzakirə etmək üçün vörkşop təşkil etmək və son təlimdən öncə təlim lazımi dəyişiklikləri etmək

FT.6 – Universitet nümayəndələri üçün təlim proqramı

6.1 Bütün regional tərəfdaş universitetlərinin tələbələri və işçiləri üçün tələbə vəkilliyi üzrə təlim proqramları həyata keçirmək

6.2 Təlim proqramlarının nəticəsi haqqında hesabat hazırlamaq

6.3 Ombudsman ofislərinin təsirini ölçmək üçün regional tərəfdaş universitetlərdə sorğu keçirmək

FT.7 – İctimaiyyətin məlumatlandırlması üçün fəaliyyətlər

7.1 Layihənin saytının yaradılması

7.2 Təlimatların və təlim materialların çap olunması

7.3 Tələbə təşkilatları vasitəsilə tələbələr üçün seminarlar təşkil edərək, ombudsman ofisləri haqqında regional tərəfdaş universitetlərdəki tələbələri məlumatlandırmaq

7.4 Layihənin saytının fəaliyyətini davam etdirmək

FT.8. – Davamlılıq 

8.1 Davamlılıq

FT.9. – Layihənin idarə olunması üçün fəaliyyətlər

9.1 Layihənin idarə olunması

9.2 Görüşlərin təşkili

9.3 Təşkilati və maliyyə fəaliyyətlərinin idarə olunması