Назва проекту:

Здійснення захисту інтересів студентів шляхом введення посади омбудсмена (AESOP)

Передумови: Реалізація Болонської системи в Азербайджані відкрила нову еру щодо залучення студентів до прийняття ними власних освітніх рішень. Тепер студенти несуть відповідальність брати на себе ініціативу в управлінні їх академічними кар’єрами, але їм не вистачає ресурсів, щоб впоратися з проблемами, що виникають на цьому шляху. На жаль, азербайджанські ВНЗ не розробили відповідної або демократичної системи для захисту інтересів студентів в адміністративних питаннях (зокрема, академічні звернення, дисциплінарні звернення, скарги, запити щодо надзвичайної фінансової допомоги, або проблеми, пов’язані зі здоров’ям). Коли університети ігнорують ці питання, вони нехтують захистом прав студентів.

Цей проект буде реалізовуватися з використанням досвіду та кращих практик європейських університетів у сфері захисту інтересів студентів, зокрема, застосовуватиме поширену практику залучення “нейтрального” (без інших трудових обов’язків чи конфліктів інтересів) обмудсмена в якості людини, яка може послухати проблеми студентів і скерувати їх щодо відповідних процедур для їх справедливого, послідовного та ефективного вирішення. Результати реалізації проекту будуть запроваджені у ВНЗ Азербайджану шляхом створення офісів із захисту інтересів студентів в кожному університеті на чолі з підготовленим омбудсменом, який буде надавати послуги з  навчання та підтримки.

Цей проект поліпшить адміністрування університетів-партнерів з Азербайджану, що дозволить їм впровадити Болонський процес не тільки як формальність, але в повному розумінні духу цього процесу, даючи студентам доступ до демократичних процесів, які використовуються для прийняття рішень щодо їх освіти.

Мета: розвиток офісів із захисту інтересів студентів в Азербайджанських університетах усуне перешкоди на шляху освітнього процесу та ефективно захищатиме права студентів.

 

Результати:

 1. Письмові матеріали (навчальний посібник, веб-сайт) щодо створеної системи захисту інтересів студентів
 2. Офіси із захисту інтересів студентів (ОЗІС), створені в кожному університеті у відповідності з внутрішніми процедурами університету
 3. Підготовка омбудсмена від кожного університету
 4. Підготовка викладачів і співробітників з кожного університету за процедурами захисту інтересів студентів і функціями ОЗІС

 

Заходи:

 1. Проведення координаційної наради з усіма партнерами
 2. Здійснення оцінки потреб (опитування) в азербайджанських ВНЗ-партнерах
 3. Виявлення передового досвіду в сфері захисту інтересів студентів та офісів омбудсменів на основі досвіду партнерів ЄС
 4. Підготовка та електронна публікація навчальних матеріалів щодо захисту інтересів студентів для азербайджанських ВНЗ
 5. Підготовка рекомендацій щодо прав і обов’язків студентів
 6. Підготовка рекомендацій щодо прав і обов’язків адміністративних та академічних співробітників
 7. Створення офісу із захисту інтересів студентів в кожному азербайджанському університеті-партнері
 8. Проведення пілотного тренінгу із захисту інтересів студентів для викладачів та адміністрації одного з азербайджанських університетів-партнерів
 9. Розповсюдження результатів на веб-сайті проекту на благо всіх університетів в Азербайджані та регіоні
 10. Проведення тренінгів із захисту інтересів студентів для студентів та співробітників всіх азербайджанських університетів-партнерів
 11. Управління контролю якості та моніторингу проекту
 12. Забезпечення стійкого розвитку проекту (офіси із захисту інтересів студентів продовжують функціонувати через університети й пропонувати свої послуги)
 13. Організація заключного засідання
 • Створення школи лідерства для розвитку особистості
 • Розробка інформаційної системи опитування з можливістю прямого звернення до омбудсмена та правом адміністрування сайту лише ним
 • Створення «віртуального офісу» для омбудсменів всіх університетів-партнерів
 • Розробка карти процесу відповідно до міжнародних стандартів